Uvjeti korištenja

Korištenjem Internet stranice smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima korištenja internet stranice te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju, uključujući odredbe o obradi podataka i pravila u vezi s kolačićima.

Korištenjem sadržaja ove internet stranice korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja ove internet stranice te prihvaća (ii) koristiti sadržaj ove internet stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Pharmakos Consulting d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove internet stranice, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove internet stranice, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove internet stranice.

Pharmakos Consulting d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja ove internet stranice te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Dokumenti, fotografije, podaci, informacije kao i bilo koji dio sadržaja objavljeni na stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe.

Sadržaj na web stranici zaštićen je autorskim pravima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranice, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Pharmakos Consulting d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja. O svakoj promjeni ovih uvjeta korištenja korisnici će biti na odgovarajući način i pravovremeno obaviješteni. Izmjene  stupaju na snagu s datumom njihove objave na internet stranici www.pharmakos.hr.

Lightbox by Lokesh Dhakar