Farmakovigilancija

Bilo da Vam je potrebna pomoć u određenom projektu ili tražite cjelovitu uslugu iz farmakovigilancije, naši stručnjaci Vam stoje na raspolaganju.

Dokumentaciju sustava kvalitete odnoseći se na farmakovigilanciju kreiramo za svakog klijenta ponaosob.

Obratite nam se s povjerenjem. Upit za usluge farmakovigilancije pošaljite na phv@pharmakos.hr.

 

Ako su Vam potrebne usluge lokalnog QPPV-a u HR/BiH/CS/MN/MK, nudimo Vam:

 • uslugu lokalne odgovorne osobe nositelja odobrenja za farmakovigilanciju i zamjenika
 • pretragu stručne literature (iz svih izvora informacija o lijeku)
 • trening lokalnog osoblja u kontaktu s lijekom / informacijom o štetnom događaju na lijek
 • procesuiranje sumnji na štetne događaje (prikupljanje, prijevod i procesuiranje; izrada popratnih izvješća)
 • podnošenje izvješća na regulatorna tijela

Ako su Vam potrebne opće usluge u postmarketinškom praćenju sigurnosti lijeka, nudimo Vam:

 • uslugu EU odgovorne osobe nositelja odobrenja za farmakovigilanciju
 • uspostavu servisa za stručne medicinske upite
 • registraciju Vaše pravne osobe u Eudravigilance
 • upravljanje farmakovigilancijskim podacima
 • procesuiranje sigurnosnih podataka
 • pripremu izvješća o nuspojavi
 • podnošenje izvješća regulatornim tijelima
 • unos produkta i sigurnosnih podataka u Eudravigilance
 • pretragu stručne literature (internacionalne i nacionalne)
 • izradu PSUR-a
 • izradu RMP-a
 • procjenu sigurnosnih podataka
 • izradu i redovito ažuriranje referentne informacije o sigurnosti lijeka
 • redovito praćenje regulatornih podnesaka na lijek
Lightbox by Lokesh Dhakar