Sustav kvalitete

ISO 9001 Sustav upravljanja kvalitetom

Svrha Sustava upravljanja kvalitetom je podržati strateške odluke tvrtke i potvrditi odlučnost da se sve aktivnosti Pharmakos Consultinga provode u skladu s važećim propisima, smjernicama, standardima i politikama tvrtke.
Implementacija i certifikacija prema ISO 9001 dokaz je naše težnje kontinuiranom poboljšanju kvalitete u svim procesima.
 
Naša vizija
 • Biti pouzdani savjetnik našim sadašnjim i budućim klijentima
 • Razumjeti sadašnje i buduće potrebe i očekivanja klijenata
 • Pružiti visokokvalitetne usluge, profesionalni pristup i dostupnost naših proizvoda i usluga
 • Istražiti inteligentna i jednostavna rješenja u svim aspektima našeg poslovanja
 • Prikupljati i razmjenjivati informacije, stručno znanje i resurse
 • Školovati i educirati ljude o tome kako primijeniti osnovne alate i metodologije za ostvarivanje ciljeva koji se odnose na poboljšavanje
 • Nadahnuti, poticati i priznavati doprinos ljudi.
 

ISO 27001 Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću

Zaštita informacijskog sustava i imovine tvrtke jedan je od glavnih zahtjeva poslovanja Pharmakos Consultinga.

Da bismo je osigurali, postavili smo sigurnosne zahtjeve za:

 • Privatnost – osiguravamo da povjerljivi podaci budu dostupni samo onima koji su ovlašteni za pristup
 • Integritet – štitimo postojanje, točnost i potpunost povjerljivih podataka
 • Dostupnost – osiguravamo da autorizirani korisnici imaju mogućnost pristupa povjerljivim informacijama i povezanim resursima kada je potrebna usluga.

 

Pharmakos Consulting izražava kontinuiranu težnju za postizanjem sljedećih trajnih vrijednosti:

 • Primijeniti visoka profesionalna načela poslovanja poštujući i primjenjujući sve poslovne i zakonske zahtjeve, kao i sve obveze;
 • Poticanje interne komunikacije, davanje mišljenja, prijedloga i inicijativa, posebno u području informacijske sigurnosti;
 • Pružanje obuke o informacijskoj sigurnosti za sve zaposlenike;
 • Provedba i poboljšanje učinkovitosti sustava upravljanja informacijskom sigurnošću na temelju zahtjeva međunarodne norme ISO 27001;
 • Procjena i obrada rizika kako bi se osigurala sigurnost i pouzdanost poslovnih procesa.

 

Na temelju naše politike informacijske sigurnosti slijedimo ciljeve koji se prate radi kontinuiranog poboljšanja učinkovitosti i konkurentnosti te podizanja ugleda i vrijednosti tvrtke.

ISO 26000 Smjernice o društvenoj odgovornosti

Pharmakos Consulting zagovara otvorenu komunikaciju, razvoj politika društvene odgovornosti i poštivanje preporuka ISO 26000 i nacionalnog zakonodavstva.

Nastojimo našim radnicima pružiti ugodno radno okruženje razumijevanjem njihovih želja i potreba. Osigurali smo obuku o društvenoj odgovornosti za naše radnike i neprestano podižemo svijest o važnosti društvene odgovornosti za sve zainteresirane stranke.

Društvena odgovornost unutar Pharmakos Consultinga obuhvaća sve odnose koje tvrtka stvara kroz svoju djelatnost, brigu za okoliš, zapošljavanje i brigu o vlastitim radnicima te ulaganje u društvenu zajednicu i poštivanje ljudskih radnih prava.

Svoje ponašanje i djelovanje temeljimo na međunarodno priznatim načelima društvene odgovornosti. Ta načela su:

 • Odgovornost                
 • Poštivanje zakona
 • Transparentnost                 
 • Usklađenost s međunarodnim standardima ponašanja
 • Etičko ponašanje 
 • Poštivanje ljudskih prava
 • Poštivanje interesa zainteresiranih stranki
Lightbox by Lokesh Dhakar