Pravila privatnosti

Pharmakos Consulting zna da vam je stalo do načina na koji se koriste vaši osobni podaci te prepoznaje važnost zaštite vaše privatnosti. Stoga vam želimo prikazati koje osobne podatke prikupljamo, kako upravljamo njima i kako brinemo o njihovoj zaštiti.

Također ćete saznati i koja su vaša prava vezana za obradu vaših osobnih podataka. Prikupljanje i obrada vaših podataka provode se u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (EU) (2016/679) te Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka. Poduzimamo sve potrebne mjere za osiguranje sukladnosti s pozitivnim propisima.

 

OSOBNI PODATAK

Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

 

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Tvrtka će prikupljati i obrađivati osobne podatke samo u slučajevima kada je to propisima dozvoljeno:

 • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza
 • kada je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora
 • obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe
 • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa tvrtke ili povezanih društava

Pharmakos Consulting ne prikuplja vaše osobne podatke ukoliko vi izričito ne predate takve podatke.

 

NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Sve osobne podatke obrađujemo na zakonit način, u skladu s uvjetima, načelima i standardima Opće uredbe o zaštiti podataka i nacionalnom zakonodavstvu.

Pharmakos Consulting osobne podatke obrađuje u skladu sa sljedećim načelima obrade:

 • zakonito, pošteno i transparentno
 • u posebne, točno određene i zakonite svrhe
 • koristeći samo točne, ažurne, primjerene i relevantne podatke koji su ograničeni na svrhu u koju se obrađuju
 • samo onoliko dugo koliko je potrebno radi ostvarenja svrhe obrade i
 • štiteći ih od bilo kakve neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

Osobitu pozornost posvećujemo obradi posebnih kategorija osobnih podataka.

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili zakonskih skrbnika, izbrisat ćemo ih u najkraćem mogućem roku. Pri tom, vodit ćemo se smjernicama koje smo dobili od vas kao roditelja ili zakonskog skrbnika.

 

SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Podatke dobivene o vama koristimo u jednu ili više navedenih svrha:

 • Komuniciranje s vama u vezi pružanja naših usluga i odgovaranje na vaše upite Informacije koje ispunite (osobne informacije kao što su vaše ime, adresa e-pošte, organizacija) ili pošaljete izravnom porukom e-pošte biti će obrađene i pohranjene kako bismo vas mogli kontaktirati i odgovoriti na vaš zahtjev. Ako ste mlađi od 16 godina morate priložiti suglasnost roditelja ili nositelja prije davanja osobnih podataka.
 • Sklapanje ugovora i ispunjavanje obveza koje proizlaze iz sklopljenog ugovora
 • U svrhu marketinške komunikacije
 • Pristup informacijama o lijekovima za zdravstvene radnike
 • Provođenje pravnih zahtjeva i rješavanje sporova
 • Statistika poslužitelja Naš poslužitelj globalne mreže koristi statistički softver. Ti su programi standardno obilježje svih internetskih poslužitelja i nisu karakteristični samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućuju nam da svoje stranice prilagodimo na način da budu što efikasnije i jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine internetske preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica).

 

UPOTREBA KOLAČIĆA

Za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naše internet stranice, naš poslužitelj globalne mreže koristi kolačiće. Radi se o jako malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičnih varijanti naših stranica, kao i prilikom ulaska na dijelove stranica koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke. Postavljeni kolačići mogu biti stalni, koji na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta te privremeni, koji se pohranjuju samo tijekom posjeta stranici. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo.

Pregled naših stranica moguć je i bez uporabe kolačića, ako je vaš internetski preglednik tako podešen.

Za više informacija o kolačićima i kako se koriste, na stranici posjetite Upravljanje kolačićima.

 

ALATI ZA ANALIZU I OGLAŠAVANJE

Ova web stranica koristi funkcije usluge web analitike Google Analytics. Dobavljač je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SAD. Google Analytics koristi takozvane "kolačiće". To su tekstualne datoteke koje su pohranjene na vašem računalu i koje omogućuju analizu vaše upotrebe web stranice. Informacije koje generira kolačić o vašoj upotrebi ove web stranice obično se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju. Međutim, ako je na ovoj web stranici aktivirana IP anonimizacija, Google će unaprijed skratiti vašu IP adresu unutar država članica Europske unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima puna IP adresa bit će poslana na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo skraćena. U ime operatera ove web stranice, Google će koristiti ove informacije za procjenu vaše upotrebe web stranice, sastavljanje izvješća o aktivnostima web stranice i pružanje drugih usluga povezanih s aktivnostima web stranice i korištenjem interneta operateru web stranice. IP adresa koju pruža Google Analytics kao dio Google Analytics neće se spojiti s drugim Google podacima. Možete spriječiti pohranu kolačića odgovarajućom postavkom softvera vašeg preglednika; međutim, imajte na umu da ako to učinite, možda nećete moći koristiti sve značajke ove web stranice u najvećoj mogućoj mjeri. Osim toga, možete spriječiti prikupljanje podataka od strane Googlea koje generira kolačić i koji se odnose na vašu upotrebu web stranice (uključujući vašu IP adresu), kao i obradu ovih podataka od strane Googlea preuzimanjem dodatka preglednika dostupnog pod sljedeću vezu i instalirajte: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hr

 

ZBIRKA OSOBNIH PODATAKA

Pharmakos Consulting vodi evidenciju aktivnosti obrada za koje je odgovoran, odnosno u slučajevima kada je u ulozi voditelja obrade ili zajedničkog voditelja obrade. Ta evidencija je u elektroničkom obliku i sadržava najmanje sljedeće informacije:

 • ime i kontaktne podatke voditelja obrade i osobe odgovorne za zaštitu osobnih podataka
 • svrhe obrade
 • opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka
 • kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, uključujući primatelje u trećim zemljama ili međunarodne organizacije;
 • prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, uključujući ime treće zemlje ili naziv međunarodne organizacije
 • predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka, ako je to moguće
 • opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera

 

PRAVA ISPITANIKA

Pharmakos Consulting je svjestan kako su osobni podaci ispitanika njegovo vlasništvo te iako su nam ti podaci neophodni za pružanje usluge, ispitanici u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obrade njihovih podataka.

Pharmakos Consulting osobne podatke obrađuje sukladno pravima ispitanika definiranim unutar Uredbe:

 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)
 • Pravo na ispravak
 • Pravo na prijenos podataka
 • Pravo na prigovor
 • Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od gore navedenih prava.

Molimo vas da sve upite uputite na e-mail: info@pharmakos.hr, broj telefona:  +385 1 2079 236   ili adresu: Andrije Žaje 43, Zagreb 10000, koje su također dostupne na našoj web stranici.

Pharmakos Consulting ispitaniku na zahtjev pruža informacije o poduzetim radnjama vezanim uz navedena prava, najkasnije u roku od 1 mj.

Pharmakos Consulting ima pravo odbiti postupiti po zahtjevu ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, a osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja.

 

PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA

Ovim putem želimo Vas upoznati s mogućnošću da, u izvršavanju svrha u koje ste nam dali svoje osobne podatke, možemo imati podugovarače, te vaši osobni podaci mogu biti proslijeđeni samo našim ugovornim partnerima s kojima imamo sklopljen ugovor o izvršenju usluga i ugovor o povjerljivosti.

Kod svakog prijenosa osobnih podataka koristimo odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere zaštite. Prije prijenosa osobnih podataka trećim osobama, vodimo računa da su primatelji usklađeni s Općom uredbom o zaštiti podataka i nacionalnim zakonodavstvom.

Iznimno, moguće je da Vaše osobne podatke moramo dostaviti nadležnom tijelu javne vlasti ukoliko to nalaže zakon ili drugi obvezujući propis.

Ne vršimo prijenos osobnih podataka u treće zemlje ili međunarodne organizacije (međunarodni prijenos), osim iznimno radi ispunjenja ugovornih obveza, u zakonom propisanim slučajevima ili na vaše izričito traženje uz jasno danu, nedvosmislenu i točnu privolu. Prijenos je moguć samo u zemlje ili međunarodne organizacije koje osiguravaju primjerenu razinu zaštite.

 

SIGURNOSNE MJERE

Pharmakos Consulting prikuplja i obrađuje osobne podatke zakonito, pošteno i transparentno sukladno važećim propisima te poduzimajući primjerene tehničke i organizacijske mjere usmjerene ka zaštiti osobnih podataka od neovlaštenog pristupa i zlouporabe.

Implementirali smo tehničke i organizacijske mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke, a neke od njih su:

 • Osobni podaci čuvaju se u skladu s internim standardima sigurnosti i internim procedurama
 • Pristup osobnim podacima je ograničen samo na one podatke koji su potrebni za obavljanje pojednih zadataka i samo na one osobe koje su odgovorne za taj dio poslovanja
 • Pridržavanje ove Politike i procedura vezanih uz zaštitu osobnih podatak redovno se provjerava, a dokumenti se prema potrebi ažuriraju

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Svaka promjena naših pravila privatnosti bit će objavljena i dostupna na ovoj web stranici.

Ova politika privatnosti je zadnji put izmijenjena 15. svibnja 2022. godine.

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg skupljanja i obrade vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP).

Lightbox by Lokesh Dhakar