Vaučer za provedbu projekta 'WWW PharmaKos'

"Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020"

 

Kratki opis projekta

Tvrtka Pharmakos Consulting d.o.o. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Vaučer o dodjeli bespovratnih sredstava broj: P19_WWW_2018_0051 za provedbu projekta „WWW PharmaKos“, ref. oznake: KK.03.2.1.17.0056.

Vaučer je izdan u svrhu sufinanciranja ugovornog pružanja usluga usmjerenih na primjenu i poboljšanje mrežnih rješenja u prezentiranju i prodaji njihovih proizvoda i usluga. Ugovorno pružanje usluge odnosi se na uslugu pružatelja Obrt VIRTUS DIZAJN, vl. Davor Blaguški, a usluga koja će se sufinancirati sastoji se od aktivnosti: Dizajn i izrada mrežnog rješenja poduzeća Pharmakos Consulting d.o.o.

Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 17. travnja 2019. godine do 17. travnja 2020. godine.

Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je doprinos jačanju tržišne pozicije, povećanju konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a poboljšanom primjenom mrežnih marketing rješenja te doprinos razvoju informacijskog društva u RH.

Svrha projekta (specifični ciljevi) i očekivani rezultat

1. Povećanje broja ulaganja poduzeća Pharmakos Consulting d.o.o. u prezentaciju svojih proizvoda i usluga putem mrežnih rješenja – provedbom predloženog projekta povećat će se aktivnosti ulaganja poduzeća Pharmakos Consulting d.o.o. u izradu poslovne web stranice te će se dizajnirati i izraditi 1 mrežno rješenje.

2. Povećanje konkurentnosti poduzeća Pharmakos Consulting d.o.o. – kao rezultat provedbe predmetnog projekta očekuje se povećanje prihoda od prodaje za 10% u drugoj godini nakon godine završetka projekta.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 29.250,00 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 21.500,00 HRK

Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 15.050,00 HRK

 

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Katarinu Matošević na info@pharmakos.hr

 

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Lightbox by Lokesh Dhakar