Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom tvrtke PharmaKos

„Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020“

 

Kratki opis projekta

Tvrtka Pharmakos Consulting d.o.o. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.14.0068 za provedbu projekta „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom tvrtke PharmaKos“.
U svrhu povećanja konkurentnosti na tržištu te poboljšanja poslovnih rezultata, predmetnim projektom poduzeće će uvesti međunarodno priznate norme ISO 27001:2013 - Sustav upravljanja sigurnošću informacija te ISO 26000:2010 - Smjernice o društvenoj odgovornosti, čime će se poboljšati kvaliteta poslovanja, omogućiti održiv rast, razvoj i olakšan pristup ciljnim tržištima te će potaknuti konkurentnost poduzeća. 

Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 23. travnja 2019. godine do 23. srpnja 2020. godine.

Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je doprinos povećanju konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika ulaganjem u dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete.

Svrha projekta (specifični ciljevi)

1. Povećanje konkurentnosti poduzeća za nastup na domaćem i inozemnim tržištima;

2. Povećanje aktivnosti ulaganja poduzeća u dostizanje standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti;

3. Povećanje kompetentnosti te povećanje učinkovitosti zaposlenika poduzeća.

Očekivani rezultati projekta

 1. Uvođenjem i primjenom ISO 26000:2010 ostvarit će se konkurentska prednost poduzeća; održavanje dobre reputacije; sposobnost privlačenja i zadržavanja zaposlenika/ica; održavanje dobrog odnosa s dobavljačima, klijentima, relevantnim državnim tijelima,  medijima te cijelom zajednicom u kojoj poduzeće djeluje

 2. Uvođenjem i primjenom ISO 27001:2013 ostvarit će se zadovoljavanje pravnih zahtjeva, ostvarivanje marketinških prednosti, smanjenje rizika pojave nepredviđenih troškova uslijed sigurnosnih incidenata te bolja organizacija poduzeća

 3. Stvoreni preduvjeti za nova zapošljavanja

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 257.780,00 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 162.780,00 HRK

Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 138.363,00 HRK

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Katarinu Matošević na info@pharmakos.hr

 

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite:
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

 

 

Lightbox by Lokesh Dhakar